การพบปะหารือกับบริษัทการบินไทย

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนายอรรถสิทธิ์ กตเวทวารักษ์ ที่ปรึกษา/กงสุล และนายดลวีร์ วรานนท์ ที่ปรึกษา ได้ให้การต้อนรับนายวโรตม์ อินทสระ หัวหน้าฝ่ายขายยุโรป และนายชุมฤกษ์ อุดมมงคลกูล หัวหน้ากลุ่มงานขายนอร์ดิก บริษัทการบินไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต โดยได้หารือประเด็นความร่วมมือที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทยในสวีเดน ซึ่งการบินไทยพร้อมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตอย่างเต็มที่

          ความร่วมมือกับการบินไทยเพื่อส่งเสริมไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนสวีเดน