สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอประชาสัมพันธ์ สรุปข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้  

 

ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องกักตัว ได้แก่

 

 • ชาวไทย สวีเดน และลัตเวีย รวมถึงชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในสวีเดนและลัตเวีย ซึ่งพำนักอยู่ในสวีเดนและลัตเวียไม่น้อยกว่า 21 วัน (ในกรณีที่เดินทางไปประเทศอื่น ต้องกลับมาอยู่ในสวีเดนและลัตเวียแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน) ซึ่งได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
  (นับวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 เป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1)
  ดูรายชื่อประเทศที่สามารถได้รับการยกเว้นการกักตัวตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ได้ที่ รายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นการกักตัว
 • ชาวไทย สวีเดน และลัตเวีย รวมถึงชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนัก ในสวีเดนและลัตเวีย ซึ่งพำนักอยู่ในสวีเดนและลัตเวียไม่น้อยกว่า 21 วัน (ในกรณีที่เดินทางไปประเทศอื่น ต้องกลับมาอยู่ในสวีเดนและลัตเวียแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน) ซึ่งเคยติดเชื้อโควิด-19 และได้รับวัคซีนแล้ว 1 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (นับวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 เป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1) ผู้เดินทางต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากการติดเชื้อ
 • คนไทย ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (นับวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 เป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1)  ซึ่งเดินทางจากประเทศไทยมายังสวีเดน และลัตเวีย และจะเดินทางกลับประเทศไทย สามารถได้รับการยกเว้นการกักตัว โดยไม่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในสวีเดนและลัตเวียจนครบ 21 วัน ดูรายชื่อวัคซีนที่ไทยให้การรับรองได้ที่ https://bit.ly/3E4rxb8

1 ผู้ที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการกักตัว จะต้องดำเนินการดังนี้ 

 • เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติ (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย อู่ตะเภา และบุรีรัมย์ (บุรีรัมย์ เฉพาะเที่ยวบินเช่าเหมาลำ)
 • มีหลักฐานการจองโรงแรม SHA+ 1 คืน หรือโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) 1 คืน และหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย โดยรอผลตรวจที่โรงแรมเป็นเวลา 1 วัน เมื่อผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ สามารถออกจากห้องพักและเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ ได้ จองโรงแรมได้ทาง:
 • มีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD (คนไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ที่ https://covid19.tgia.org/
 • ต้องมีผลตรวจเชื้อฯ โควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ)
 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทาง tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ ระบบ Thailand Pass จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1- 8 พฤศจิกายน 2564 ยังคงลงทะเบียนทาง coethailand.mfa.go.th เพื่อขอรับ Certificate of Entry (COE) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครองที่เดินทางพร้อมกัน
 • ผู้ที่จองโรงแรม AQ หรือ SHA+ ไปก่อนหน้านี้เป็นเวลา 7 หรือ 10 วัน ขอให้ติดต่อโรงแรมโดยตรงเพื่อขอรับเงินวันที่ไม่ได้เข้าพักคืน

2 ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส แต่ไม่เข้าข่ายในข้อ 1 สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยการพำนักและท่องเที่ยวในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 7 วัน (พื้นที่ Sandbox ได้แก่ https://bit.ly/3m6KrIh) โดยจะต้องดำเนินการดังนี้

 

 • เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติ (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย อู่ตะเภา และบุรีรัมย์ (บุรีรัมย์ เฉพาะเที่ยวบินเช่าเหมาลำ)
 • มีหลักฐานการจองโรงแรม SHA+ 7 คืน และหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 2 ครั้ง เมื่อผลตรวจโควิด-19 ครั้งแรกในวันที่เดินทางถึงประเทศไทยเป็นลบ สามารถออกจากห้องพักและเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตได้ จองโรงแรมได้ทาง:
 •  
 • มีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD (คนไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) ซื้อประกันสุขภาพได้ที่ https://covid19.tgia.org/
 • ต้องมีผลตรวจเชื้อฯ โควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ)
 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทาง tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย
 • ทั้งนี้ ระบบ Thailand Pass จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1- 8 พฤศจิกายน 2564 ยังคงลงทะเบียนทาง coethailand.mfa.go.th เพื่อขอรับ Certificate of Entry (COE) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครองที่เดินทางพร้อมกัน

3 ผู้เดินทางที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีน ไม่ครบ 2 โดส ยังคงต้องเข้ารับการกักตัว 10 วันในโรงแรมที่เป็น Alternative Quarantine (AQ) โดยท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้

 • เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เท่านั้น (รอยืนยัน)
 • มีหลักฐานการจองโรงแรม Alternative Quarantine 10 คืน และหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 2 ครั้ง จองโรงแรมได้ทาง
 •  
 • มีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD (คนไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) ซื้อประกันสุขภาพได้ที่ https://covid19.tgia.org/
 • บุคคลต่างชาติต้องมีผลตรวจเชื้อฯ โควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (บุคคลสัญชาติไทยที่ใช้หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องมีผลตรวจเชื้อฯ โควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าไทย)
 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทาง tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย
 • ทั้งนี้ ระบบ Thailand Pass จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1- 8 พฤศจิกายน 2564 ยังคงลงทะเบียนทาง coethailand.mfa.go.th เพื่อขอรับ Certificate of Entry (COE) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครองที่เดินทางพร้อมกัน

พื้นที่ Sandbox สถานะ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 

รายชื่อประเทศที่สามารถได้รับการยกเว้นการกักตัวตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศ