ในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๖๔ วันนี้ ข้าราชการและเจ…

อ่านเพิ่มเติม

          เมื่อวันที่ ๓ ธันวาค…

อ่านเพิ่มเติม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ…

อ่านเพิ่มเติม

     ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูต พร้อมด…

อ่านเพิ่มเติม

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อุปทูตฯ สุรดา โมน…

อ่านเพิ่มเติม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีถวายพระพรชัยมง…

อ่านเพิ่มเติม