การประชุมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและการค้าต่างประเทศของสวีเดน

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอ…

อ่านเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐลัตเวียแด่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวีย

          ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง…

อ่านเพิ่มเติม