เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยสำหรับร้านนวดไทย

ร้านนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์มและเมืองอื่น ๆ ได้รับการรับรอง…

อ่านเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตต้อนรับคณาจารย์และนิสิตปริญญาเอกจากหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สหสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการ (Technology Management and Innopreneurship Program: CUTIP) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์…

อ่านเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ครั้งที่ 33 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรี…

อ่านเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์…

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและการค้าต่างประเทศของสวีเดน

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอ…

อ่านเพิ่มเติม