สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสมาพันธ์ชาวพุทธสวีเดน จัดกิจกรรมออนไลน์ ในหัวข้อ Buddhist Spiritual Care in Different Cultural Contexts สำหรับวัดพุทธในสวีเดน

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับสมาพันธ์ชาวพุทธสวีเดน จัดกิจกรรมออนไลน์ ในหัวข้อ Buddhist Spiritual Care in Different Cultural Contexts สำหรับวัดพุทธในสวีเดน โดยได้นิมนต์พระครูเมธังกร จากวัดญาณเวศกวัน อาสาสมัครวิชาการเครือข่ายคิลานธรรม มาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยของเครือข่ายคิลานธรรมในการเตรียมตัวทางจิตใจให้แก่ผู้ป่วยและญาติมิตรสู่วาระสุดท้าย ขอขอบคุณและอนุโมทนาพระสงฆ์และโยมวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมนะคะ

  • สนใจเรื่องการดูแลจิตใจผู้ป่วย ครอบครัวและญาติมิตรดูตัวอย่างกิจกรรมออนไลน์ ของวัดญาณเวศกวัน ได้ที่https://nyanavesk.online/
  • ดูตัวอย่างคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับชีวิตและความตาย ได้ที่https://www.lifestudies.net/303.html
  • ดูรายละเอียด และกิจกรรมของคิลานธรรม ได้ที่https://www.gilanadhamma.org/
  • ดูรายละเอียดของกลุ่มชีวามิตร ได้ที่https://www.cheevamitr.com หรือ FB ชีวามิตร