เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูต ณ …

อ่านเพิ่มเติม

            เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางกาญจนา ภัทรโ…

อ่านเพิ่มเติม

            สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอเรียนเช…

อ่านเพิ่มเติม