• English
  • ไทย
  • English
  • ไทย

Uncategorized

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ…

อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยม…

อ่านเพิ่มเติม

นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าเยี่ยมคารวะนาง Margot Wallstöm รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ นายสุ…

อ่านเพิ่มเติม