• English
  • ไทย
  • English
  • ไทย

Uncategorized

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานศาลฎีกาและคณะผู้แทนศาลยุติธรรมไทย

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอั…

อ่านเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ต้อนรับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอ…

อ่านเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ณ วัดพุทธาราม เมืองแวมเดอร์ สวีเดน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ …

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดอนุสรณ์สถานรำลึกผู้เสียชีวิตชาวสวีเดนจากเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี ๒๕๔๗

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมพิธีเปิดอนุสรณ์สถ…

อ่านเพิ่มเติม