• English
  • ไทย
  • English
  • ไทย

Uncategorized

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอก…

อ่านเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม บรรยายเรื่อง ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สวีเดน และพบปะนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยลุนด์

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอก…

อ่านเพิ่มเติม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอแสดงความยินดีต่อศาสตราจารย์นายแพทย์ยอน อาร์ โฮล์มเกรน ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอแสดงความยินดีต่อศาส…

อ่านเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ…

อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยม…

อ่านเพิ่มเติม