ประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์มเยือนมหาวิทยาลัยอุปซอลา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย และเวียดนาม และผู้แทนการค้าและการลงทุนฟิลิปปินส์ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยอุปซอลา เพื่อหารือกับ Ms. Eva Åkesson รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างอาเซียนกับมหาวิทยาลัยอุปซอลา โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากนั้น เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้พบและพูดคุยกับนักศึกษาจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน