ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยอน อาร์. โฮล์มเกรน ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก และผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาการสาธารณสุข

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยอน อาร์. โฮล์มเกรน ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก และผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาการสาธารณสุข

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยอน อาร์. โฮล์มเกรน ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก และผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาการสาธารณสุข โดยมีผู้แทนรัฐสภาสวีเดน กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำโกเธนเบิร์ก แพทย์ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เพื่อทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัยของสวีเดนเพื่อทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัยของสวีเดน รวมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยเข้าร่วม

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยอน อาร์. โฮล์มเกรน แและชื่นชมต่อการทำงานและผลการศึกษาค้นคว้าวิจัย ซึ่งนายแพทย์ยอน ได้ทำร่วมกับศาสตราจารย์นายแพทย์จอห์น ดี คลีเมนส์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการพัฒนาวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคชนิดรับประทาน ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาตกโรคและรักษาชีวิตของประชากรหลายล้านคนทั่วโลก

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงเป็นองค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีแห่งการพระราชสมภพ ๑ มกราคม ๒๕๓๕ รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.princemahidolaward.org/