อัครราชทูต

สำนักงานประจำที่กรุงลอนดอนและกรุงปารีส

1. หม่อมเจ้าปฤษฎางค์ ชุมสาย (พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปฤษฎางค์) พ.ศ. 2425-2430(อัครราชทูตมีสำนักงานประจำอยู่ที่กรุงลอนดอนจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2426 จึงย้ายไปกรุงปารีส)
2. พระยาดำรงค์ราชพลขันธ์ (พระยามหาโยธา-นกแก้ว คชเสนี) พ.ศ. 2431-2434
3. พระยานนทบุรีศรีเกษตราราม (พระยาไกรโกษา-ทัด สิงหเสนี) พ.ศ. 2435-2444
4. พระยาวิสูตรโกษา (ฟัก สาณเสน) พ.ศ. 2444-2449
5. พระยาศรีธรรมศาสน์ (พระยาสุวรรณศิริ-ทองดี สุวรรณศิริ) พ.ศ. 2450-2453

สำนักงานย้ายไปประจำที่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิก

6. พระยาสุธรรมไมตรี (พระยาศิริรัตนมนตรี-สงบ สุจริตกุล) พ.ศ. 2453-2456
7. พระวิศาลพจนกิจ (พระยาวิศาลพจนกิจ-สุดใจ เดอ เจซุส) พ.ศ. 2457-2466(หลังจากการปฏิวัติครั้งที่สองของรัสเซียเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460 สำนักงานได้ย้ายไปประจำที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และอัครราชทูตถึงอนิจกรรมที่นี่)

สำนักงานประจำที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

8. หม่อมเจ้าวิบูลสวัสดิวงศ์ สวัสดิวัฒน์ พ.ศ. 2467-2472

สำนักงานประจำที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน

9. หม่อมเจ้าดำรัสดำรงค์ เทวกุล พ.ศ. 2472-2473
10. หม่อมเจ้าปรีดีเทพย์พงษ์ เทวกุล พ.ศ. 2474สำนักงานประจำที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
11. หม่อมเจ้าดำรัสดำรงค์ เทวกุล พ.ศ. 2475
12. พระยาสุพรรณสมบัติ (ติน บุนนาค) พ.ศ. 2476-2478
13. พลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) พ.ศ. 2478-2482
14. พระมนูเวทย์วิมลนาท (เบี๋ยน สุมาวงศ์) พ.ศ. 2483(ไม่ได้ไปถวายสาสน์เนื่องจากสงคราม)

สำนักงานประจำที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน

15. พลตรี ประศาสน์ ชูถิ่น (พระประศาสน์พิทยายุทธ) พ.ศ. 2485

สำนักงานประจำที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

16. นายอรรถกิตติ พนมยงค์ (หลวงอรรถกิตติกำจร) พ.ศ. 2487

สำนักงานประจำที่กรุงโคเปนเฮเกน

17. ขุนพิพิธวิรัชชการ (วงศ์ พิพิธวิรัชชการ) พ.ศ. 2497

เอกอัครราชทูต

เลื่อนขุนพิพิธวิรัชชการเป็นเอกอัครราชทูต พร้อมกับการยกฐานะของ พ.ศ. 2502-2505
สถานทูตเป็นสถานเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2502

18. พลโท หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ พ.ศ. 2505

สำนักงานประจำที่กรุงสตอกโฮล์ม

19. นายวิสูตร อรรถยุกติ พ.ศ. 2506-2507
20. พลโท วิทูร หงสเวส พ.ศ. 2509-2513
21. หลวงพินิจอักษร พ.ศ. 2513-2514
22. พลตรีโชติ คล่องวิชา พ.ศ. 2515-2518
23. นายวิกรม นินนาท พ.ศ. 2518-2521
24. นายสุบรรณ เศวตมาลย์ พ.ศ. 2521-2524
25. นายวิเชษฐ์ สุทธยาคม พ.ศ. 2524-2526
26. นายนิกร พรายแสงเพ็ชร (Mr. Nikorn Praisaengpetch) พ.ศ. 2526-2530
27. นายพิรัฐ อิศรเสนา (Mr. Birath Israsena) พ.ศ. 2530-2533
28. นายไชยา จินดาวงษ์ (Mr. Chaiya Chindawongse) พ.ศ. 2534-2535
29. นายสุจินดา ยงสุนทร (Mr. Suchinda Yongsunthon) พ.ศ. 2536-3539
30. นายปราสาท แม้นสุวรรณ (Mr. Prasart Mansuwan) พ.ศ. 2540-2543
31. นายปกศักดิ์ นิลอุบล (Mr. Poksak Nilubol) พ.ศ. 2544-2547
32. นายอภิชาติ ชินวรรโณ (Dr. Apichart Chinwanno) พ.ศ. 2548-2552
33. นายธนรัตน์ ธนพุทธิ (Mr. Thanarat Thanaputti) พ.ศ. 2552-2555
34. นายสมชัย จรณะสมบูรณ์ (Mr Somchai Charanasomboon) ต.ค. พ.ศ 2555 - ต.ค. พ.ศ. 2557
35. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ (Mr. Kiattikhun Chartprasert) ต.ค. พ.ศ. 2557 - เม.ย. 2561
36. นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ (Mr. Soonthorn Chaiyindeepum) เม.ย. พ.ศ. 2561 - พ.ย. พ.ศ. 2562
37. นางกาญจนา ภัทรโชค (Mrs. Kanchana Patarachoke) ก.พ. พ.ศ. 2563 - ธ.ค. พ.ศ. 2565
38. นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส (Mrs. Arunrung Phothong Humphreys) ธ.ค. พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน