เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส
H.E. Mrs. Arunrung Phothong Humphreys

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เข้ายื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาง Maria Christina Lundqvist อธิบดีกรมพิธีการทูต ที่กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน เพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่

On 20 December 2022, H.E. Mrs. Arunrung Phothong Humphreys, as an Ambassador-Designate of the Kingdom of Thailand to Sweden, presented a copy of her credentials to Ms. Maria Christina Lundqvist, Chief of Protocol, Ministry of Foreign Affairs, to start off her duty in Sweden.