Thai Birth Certificate (Thai Citizenship)

To apply for Thai citizenship you have to submit the application and the required document in person at the Royal Thai Embassy in Stockholm. Please copy the documents and send it to us by post for review.

Royal Thai Embassy
Box 26220
100 40  STOCKHOLM

After we have viewed your documents we will contact you to make an appointment to come to the embassy and apply for Thai citizenship. 

 • To register for a Thai birth certificate, the child has to have been born in Sweden or Latvia and at least one of the parents has to be a Thai citizen.
 • Registrations of births are free of charge.   
 • You can send the documents by post (see address below) 
 • For more information register@thaiembassy.se

Required documents

 1. Ifylld blankett för födelseanmälan (klicka för att ladda ner)
 2. Foto på barnen (5 X 5 cm)
 3. Barnets personbevis (Ändamål: Utdrag om folkbokföringsuppgifter )
 4. Föräldrars personbevis ( Ändamål: Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 5. Kopia av föräldrarnas pass (en kopia per barn)
 6. Kopia av förlossningsjournalen (FV1 och FV2)
 7. Kopia på thailändska förälderns ID och husregistreringsbevis
 8. Kopia på svenska förälderns ID eller körkort
 9. Kopia på vigselbevis (om föräldrarna var gifta)
 10. Intyg av faderskapsbekräftelsen från Socialstyrelsen / Kommunen familjerätten. Ej från skatteverket (om föräldrarna inte var gifta innan barnet var född)
 11. Ifylld blankett för intyg av icke registrerat äktenskap, om föräldrarna inte var gifta när barnet var född (klicka för att ladda ner)
 12. Ifylld blankett för registrering av efternamnsanvändning, om föräldrarna inte var gifta när barnet var född. (klicka för att ladda ner)
 13. Om ni har fler barn som redan är registrerade hos ambassad, vänligen bifoga deras födelseattest.

Vid ändring av en redan utfärdad födelsebevis, vänligen använd den här blanketten (klicka för att ladda ner)
Vid begäran om en kopia av födelsebevis, vänligen skicka den här blanketten (klicka för att ladda ner) Avgiften är 175 kr. Vänligen skicka in ditt telefonnummer och email i samband med ansökan så kommer vår personal att kontakta dig angående betalningen.