Message from the Royal Thai Embassy in Stockholm on the occasion of the National Day of Sweden 2021.

          Meddelande från Thailands Ambassad med anledning av Sveriges nationaldag 2021. Under det senaste året har Sverige, precis som andra länder, drabbats av Covid-19. Självfallet har många liv förlorats och Sverige har en av de högsta infektionerna per capita. Svenskarna har generellt varit ansvariga och har modigt levt genom denna svåra tid tillsammans med lugn, tålamod och en stark vilja att säkerställa att livet fortsätter i det nya normala. En sådan beundransvärd attityd.

           På uppdrag av det thailändska folket här i Sverige och i Thailand önskar vi er god hälsa, lycka och framgång.Glad nationaldag!

 

           Message from the Royal Thai Embassy in Stockholm on the occasion of the National Day of  Sweden 2021. This past year, Sweden like other countries, has been facing with the Covid-19. Of course many lives have been lost and Sweden has one of the highest per capita infection. Swedish people have generally been responsible and have bravely been living altogether through this difficult time with a sense of calmness, patience and a strong determination to ensure that life goes on in a new normal. This attitude is truly admirable.

           On behalf of the Thai people here in Sweden and the Thai people in Thailand, we wish our Swedish friends good health, happiness, and prosperity. Happy National Day! Also find below link for the Congratulatory Messages from the ASEAN Committee in Stockholm on Swedish National Day 2021.

Click here to see the link.