Office Hours

Consular Section

For applying visa:
9.00 a.m - 12.00 a.m
Email visa@thaiembassy.se

Monday to Friday
9.00 a.m. - 12.00 a.m.
13.00 pm - 16.00 pm

For inquiries:
1.00 p.m. - 4.00 p.m.
Phone +46 8 588 04 250
Fax     +46 8 791 73 42
Email consular@thaiembassy.se

วันหยุดราชการ

กรณีฉุกเฉิน

กิจกรรมสถานทูตฯ

เอกอัครราชทูตไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ทำบุญในโอกาสวันกองทัพไทย

15 มกราคม 2021

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ร่วมทำบุญบริจาคอาหารและสิ่งของ ให้แก่ผู้ยากไร้ที่ Stockholms Stadsmission เนื่องในวันปีใหม่ 2564

14 มกราคม 2021

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

4 ธันวาคม 2020

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ทำบุญแจกอาหารคนยากไร้ที่ Stockholms Stadsmission

2 ธันวาคม 2020

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมพิธีวางพวงมาลาในโอกาสวันปิยมหาราช ณ ศาลาไทย เมืองบิสพ์เกอร์เดน เทศบาลรากุนดา ประเทศสวีเดน

23 ตุลาคม 2020

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และชุมชนชาวไทยในสวีเดนได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ตุลาคม 2020

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และคณะ ได้เดินทางไปร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดพุทธาราม เมืองเฟรดริกา วันที่ 3 ตุลาคม และวัดพุทธาราม เมืองบูเดน วันที่ 4 ตุลาคม

5 ตุลาคม 2020

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ร่วมการประชุมออนไลน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี การก่อตั้งอาเซียน

5 ตุลาคม 2020

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2020

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดกิจกรรมแจกอาหารกลางวัน ที่ Stockholms Stadmission

10 สิงหาคม 2020

  ประกาศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่องขายทอดตลาดรถยนต์สถานเอกอัครราชทูต

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564

ประกาศคำเตือน จากตำรวจสวีเดน

ท่านสามารถติดตามเราได้ทาง Twitter, คลิกที่นี่เพื่อติดตาม

การขอรับใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ด้วยระบบออนไลน์

การให้บริการของฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมให้บริการทำบัตรประชาชนใหม่ด้วยอุปกรณ์ใหม่แล้ว

สรุปวิธีการเดินทางกลับประเทศไทยให้คนไทยในสวีเดนและลัตเวียเข้าใจง่ายๆ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ( COVID-19 ) ( ลงวันที่ 19 ม.ค. 2564  )

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ( COVID-19 ) ( ลงวันที่ 16 ม.ค. 2564  )

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ( COVID-19 ) ( ลงวันที่ 14 ม.ค. 2564  )

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ( COVID-19 ) ( ลงวันที่ 12 ม.ค. 2564  )

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ( COVID-19 ) ( ลงวันที่ 9 ม.ค. 2564  )

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ( COVID-19 ) ( ลงวันที่ 7 ม.ค. 2564  )

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ( COVID-19 ) ( ลงวันที่ 5 ม.ค. 2564  )

โครงการให้คำปรึกษาหรือให้กำลังใจแก่คนไทยที่มีความกังวลจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

ประกาศสำคัญเกี่ยวกับคนไทยทีจะเดินทางเข้าประเทศไทย

ใบยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย(Fit to Fly Health Certificate)

ข้อมูลการต่ออายุวีซ่าเพื่อพำนักในสวีเดนสำหรับชาวไทยที่มาสวีเดนด้วยวีซ่าระยะสั้น ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง แจ้งรายชื่อคลีนิค/สถานพยาบาลที่ตรวจร่างกายสำหรับขอใบรับรองแพทย์ Fit to Fly

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เกี่ยวกับการให้บริการออกหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศสำหรับคนไทยในสวีเดน เกี่ยวกับประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผุ้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการจากท้องที่นอกราชอาณาจักรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ข่าวสารนิเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยการฯ ต่างประเทศ

5 ธันวาคม วันดินโลก 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งสวีเดน (Swedish Buddish Community)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ  "ความเป็นไทยในสวีเดน"

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานเอกอัครราชาทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มได้ร่วมกับการบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษ (repatriation flight) TG961 ส่งคนไทยจำนวน 246 คน เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 63

งานแถลงข่าวเพื่อประกาศผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ นิทรรศการออนไลน์ "๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานเอกอัครราชาทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มได้ร่วมกับการบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษ (repatriation flight) TG961 ส่งคนไทยจำนวน 280 คน เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 63

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการส่งแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนกลับประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ครั้งที่ 2 จากกลุ่มไทยไวส์ 

ประชาสัมพันธ์คอร์สดีๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ประเทศสวีเดน สำหรับท่านที่มาพำนักที่สวีเดนยังไม่เกิน 3 ปี ที่อาศัยในสตอกโฮล์ม เขตเทศบาลโฮบู และเขตอุปซอล่า

เสวนาออนไลน์ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบนวัตกรรมของสวีเดน ภายใต้หัวข้อ “Innovation Through and Beyond the COVID-19: Lessons Learned and Future Directions”

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการคำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตให้แก่พี่น้องชาวไทยในสวีเดนและลัตเวีย โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขไทย

ประชาสัมพันธ์ โครงการให้คำปรึกษาหรือให้กำลังใจแก่คนไทยที่มีความกังวลจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เฟส 2

การประชุมคณะรัฐมนตรีระดับโลกว่าด้วยความปลอดภัยบนท้องถนน ครั้งที่ 3  ณ กรุงสตอกโฮล์ม

บทความและสารคดีประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ชุด "ชีวิตดี๊ดีชายแดนใต้" ตอนที่ 3 มัสยิด 300ปี สายใยผูกพันพุทธมุสลิม

บทความและสารคดีประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ชุด "ชีวิตดี๊ดีชายแดนใต้" ตอนที่ 2  นายเมธี บัญรักษ์ เกษตรชาวอ.สุไหงโก-ลก 1เดียวของประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน GAP มาตรฐาน GI และเกษตรอินทรีย์

บทความและสารคดีประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ชุด "ชีวิตดี๊ดีชายแดนใต้" ตอนที่ 1 กลุ่มประมงพื้นบ้านตือลาฆอปาลัส ตัวอย่างการทำประมงถูกกฎหมาย สหกรณ์ประมงพื้นบ้าน จ.นราธิวาส

การต่างประเทศไทย รู้ไว้ใกล้ตัว