• English
  • ไทย
  • English
  • ไทย

Office Hours

Consular Section

For applying visa:
9.00 a.m - 12.00 a.m
Email visa@thaiembassy.se

Monday to Friday
9.00 a.m. - 4.00 p.m.

For inquiries:
1.00 p.m. - 4.00 p.m.
Phone +46 8 588 04 250
Fax     +46 8 791 73 42
Email consular@thaiembassy.se

วันหยุดราชการ

Emergency

For Thai Nationals only
กรณีฉุกเฉินเท่านั้น

070-2344191
070-0916192

กิจกรรมสถานทูตฯ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พบปะกับคนไทยในเมืองเอิร์นเชิลด์สวิค (Örnsköldsviks) และเป็นประธานงานสมโภชพระสีวลีที่วัดปิยธรรมาราม เมืองบิสพ์โกร์เดน (Bispgarden) ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562

20 มิถุนายน 2019

นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมกับคณะกรรมการอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะนาย Ibrahim Baylan

18 มิถุนายน 2019

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมืองคิรูนา (Kiruna)

15 มิถุนายน 2019

นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้การต้อนรับคณะจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

11 มิถุนายน 2019

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

3 มิถุนายน 2019

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

3 มิถุนายน 2019

กระทรวงการต่างประเทศนำสหวิชาชีพให้คำปรึกษาคนไทยในสวีเดน และกงสุลสัญจรที่เมืองโกเธนเบิร์ก

28 พฤษภาคม 2019

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้การต้อนรับคณะสมาคมสถาบันการศึกษาและธนาคารไทย

27 พฤษภาคม 2019

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

13 พฤษภาคม 2019

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

6 พฤษภาคม 2019

ประกาศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
• เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
• เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองคิรูน่า (Kiruna)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
• เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยที่เดินทางไปสวีเดน

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
• การบรรยายโดยผู้แทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานอัยการสูงสุด และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2562 ที่กรุงสตอกโฮล์ม และเมืองโกเธนเบอร์ก

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
• เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเดินทางไปสวีเดน •

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
• ปรับค่าบริการกงสุล •

ข่าวสารนิเทศ

เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอเชิญเยาวชนเชื้อสายไทยเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

บทความของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ "ร่วมกันรักษ์โลกเพื่อคนรุ่นหน้า - ลูกหลานของเรา"

ไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัล STOP IUU FISHING AWARD ครั้งที่ ๓ ด้านการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง

ไทยยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘
ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗)

ไทยร่วมกับตำรวจสากลจับกุมเรือประมงผิดกฎหมาย

สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย