• English
  • ไทย
  • English
  • ไทย

Office Hours

Consular Section

For applying visa:
9.00 a.m - 12.00 a.m
Email visa@thaiembassy.se

Monday to Friday
9.00 a.m. - 4.00 p.m.

For inquiries:
1.00 p.m. - 4.00 p.m.
Phone +46 8 588 04 250
Fax     +46 8 791 73 42
Email consular@thaiembassy.se

วันหยุดราชการ

Emergency

For Thai Nationals only
กรณีฉุกเฉินเท่านั้น

070-2344191
070-0916192

กิจกรรมสถานทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และวัดสันตินิวาส จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2019

กงสุลสัญจรที่เมืองซุนด์สวาลล์ (Sundsvall) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

24 กันยายน 2019

กิจกรรมงานอาเซียน แฟมิลี่เดย์

22 กันยายน 2019

นักเรียนไทยได้เข้ารอบชิงรางวัล Stockholm Junior Water Prize 2019

28 สิงหาคม 2019

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมงานฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดสันตินิวาส

28 สิงหาคม 2019

อุปทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธาราม

19 สิงหาคม 2019

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

15 สิงหาคม 2019

วันอาเซียนประจำปี 2562

9 สิงหาคม 2019

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒

28 กรกฎาคม 2019

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒

28 กรกฎาคม 2019

ประกาศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่องวันหยุดราชการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับวัดสันตินิวาส ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและครอบครัวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดสันตินิวาส

รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ

โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษานานาชาติ ของโรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ ITIM สำหรับภาคการศึกษาในเดือนพฤษภาคม และ กรกฎาคม 2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มูลนิธิ Karl-Adam Bonniers Stiftelse (KAB) ของสวีเดนประกาศให้ทุนการศึกษา

ประกาศเกี่ยวกับการให้บริการกงสุลในเดือนกรกฎาคม 2562 จากฝ่ายกงสุล
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
• เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยที่เดินทางไปสวีเดน

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
• ปรับค่าบริการกงสุล•

ข่าวสารนิเทศ

ประวัติและผลงานของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2562 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาบริการฯ ต่างประเทศ

เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอเชิญเยาวชนเชื้อสายไทยเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

บทความของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ "ร่วมกันรักษ์โลกเพื่อคนรุ่นหน้า - ลูกหลานของเรา"

ไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัล STOP IUU FISHING AWARD ครั้งที่ ๓ ด้านการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง

ไทยยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘
ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗)

ไทยร่วมกับตำรวจสากลจับกุมเรือประมงผิดกฎหมาย

สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย